PROJEKTY SPRAWOZDAŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z POWROTEM O REFORMIE OCHRONY DANYCH WE - I WZMOCNIENIE "PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM" - "TECHCRUNCH" - CECHY - 2019

Anonim

Parlament Europejski wydał dwa projekty sprawozdań (tutaj i tutaj) w sprawie reformy europejskich zasad ochrony danych, zaproponowane przez Komisję Europejską w styczniu zeszłego roku, wyrażające "pełne poparcie dla spójnych i solidnych ram ochrony danych, z silnymi prawami możliwymi do wyegzekwowania dla osób fizycznych" - i podkreślając potrzebę "wysokiego poziomu ochrony dla wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych w Unii Europejskiej w celu zapewnienia większej pewności prawnej, przejrzystości i spójności", zgodnie z opublikowaną dzisiaj notą WE.

W notatce odnotowano, że Parlament Europejski popiera cele proponowanej reformy, a mianowicie:

ustanowienie kompleksowego podejścia do ochrony danych w celu zwiększenia prywatności w Internecie
prawa i zlikwidować obecne rozdrobnienie 27 różnych krajowych systemów ochrony danych
prawa, które są kosztowne i uciążliwe dla przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim.

Komisja cytuje badania wskazujące, że większość użytkowników Internetu obawia się, że zbyt wiele danych osobowych zostanie przekazanych przez Internet. Ta wzrastająca nieufność do usług internetowych jest czynnikiem, który według Komisji może podważyć gospodarkę cyfrową w regionie - o ile nie zostaną ustalone solidne, przejrzyste i spójne zasady ochrony danych poprzez zreformowanie istniejących europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.

Wśród kluczowych punktów projektów sprawozdań Parlamentu Europejskiego znajduje się poparcie dla zastąpienia obecnej dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. "Bezpośrednio stosowanym rozporządzeniem z jednym zestawem przepisów dotyczących ochrony danych"; oraz zasadniczo popierać propozycję KE dotyczącą "pojedynczego punktu kontaktowego" dla przedsiębiorstw działających w wielu krajach UE / konsumentów, którzy chcą złożyć skargę na przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym kraju niż ich własny.

W notatce odnotowano, że Parlament Europejski chce "stworzyć silną i niezależną agencję ochrony danych UE, której powierzono by podejmowanie prawnie wiążących decyzji w stosunku do krajowych organów ochrony danych". Wspiera również wzmocnienie praw użytkowników - zachęcanie do wykorzystywania przez firmy danych pseudonimicznych i anonimowych, a także proponuje wzmocnienie koncepcji "wyraźnej zgody" na dane, które mają być legalnie przetwarzane, przez zwracanie się do firm o stosowanie "jasnego i łatwo zrozumiałego języka" "- zasada, którą chce zastosować w polityce prywatności.

Jeśli chodzi o tak zwane "prawo do bycia zapomnianym" - klauzulę, która ma swoich krytyków, takich jak Facebook - Parlament proponuje "dalsze wzmacnianie" "prawa do usuwania swoich danych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw, by je zatrzymać" zwracając się do firm, które przekazały dane stronom trzecim bez uzasadnionej podstawy prawnej, aby upewnić się, że dane te zostały faktycznie usunięte ".

Rzeczniczka Komisji powiedziała, że ​​Parlament przyjmuje "surowsze" stanowisko w sprawie prawa do zapomnienia części proponowanej reformy KE. Parlament proponuje zmianę brzmienia KE - zmianę proponowanego "prawa do bycia zapomnianym" na "prawo do usunięcia i bycia zapomnianym" (poprawka 34 sprawozdania Albrechta).

Komentując sprawozdania Parlamentu, Erika Mann z Facebooka, szefowa polityki UE w Brukseli, powiedziała: "Z zadowoleniem przyjmujemy rozważne podejście sprawozdawcy w wielu kwestiach, ale obawiamy się, że niektóre aspekty sprawozdania nie wspierają kwitnącego europejskiego rynku cyfrowego. Jednolity rynek i rzeczywistość innowacji w Internecie - która ma nieunikniony charakter globalny i obejmuje ważnych partnerów, takich jak Stany Zjednoczone. Będziemy dokładnie badać te propozycje w nadchodzących tygodniach. "

Gdzie indziej, projekty sprawozdań Parlamentu są również zgodne z propozycją, że przepisy UE muszą być stosowane, jeżeli dane osobowe osób w UE są obsługiwane za granicą przez firmy, które nie mają siedziby w Unii - nawet jeśli świadczą bezpłatnie (zamiast płacić za)usługi. Rzeczniczka Komisji Europejskiej stwierdziła, że ​​stanowisko Parlamentu w sprawie "zakresu terytorialnego" jest również surowsze niż wniosek WE.

"Potrzebują silnej agencji ochrony danych i stworzyli nowe kategorie danych (na przykład spseudonimizowane i zanonimizowane dane)" - dodała. W notatce odnotowano również, że Parlament popiera potrzebę niezależnych krajowych organów ochrony danych, które są "dobrze wyposażone, aby skuteczniej egzekwować przepisy UE w kraju". Z zadowoleniem przyjmuje również propozycję KE, aby upoważnić organy krajowe do grzywny przedsiębiorstw naruszających unijne przepisy dotyczące ochrony danych.

Viviane Reding, komisarz UE ds. Sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, napisała dziś na Twitterze, że "oczekuje na szybkie przyjęcie przez oba PE (Parlament Europejski) i Radę" nowych zasad ochrony danych. Dodanie drugiego tweeta:

Dobrze widzieć sprawozdawców #EP wspierających silne i jednolite zasady #EU ochrony danych #EUDataP bit.ly/VQjIti

- Viviane Reding (@VivianeRedingEU) 8 stycznia 2013 r

Projekty sprawozdań zostaną omówione przez Komisję LIBE Parlamentu Europejskiego 10 stycznia.

WE dodała, że ​​"będzie nadal ściśle współpracować ze sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego i Rady w celu wsparcia Parlamentu i irlandzkiej prezydencji UE w ich staraniach o osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie reformy ochrony danych przed końcem Prezydencja irlandzka ".

Pełna nota WE znajduje się poniżej.

MEMO / 13/4
KOMISJA EUROPEJSKA
NOTATKA
Bruksela, 8 stycznia 2013 r
Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdawców Parlamentu Europejskiego "
wsparcie dla silnych unijnych zasad ochrony danych
Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego przedstawili dziś dwa projekty sprawozdań dotyczących reformy UE
Zasady ochrony danych zaproponowane przez Komisję Europejską zaledwie rok temu (patrz IP / 12/46
i MEMO / 12/41). W swoich sprawozdaniach, Jan-Philipp Albrecht, sprawozdawca ds. Proponowanych danych
Rozporządzenie w sprawie ochrony wolności obywatelskich, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) z dnia
Parlament Europejski i Dimitrios Droutsas, sprawozdawca ds. proponowanych danych
Dyrektywy w sprawie ochrony dla sektora egzekwowania prawa, wyrażają pełne poparcie dla spójności
solidne ramy ochrony danych z silnymi prawami do egzekwowania praw dla osób fizycznych.
Podkreślają również potrzebę wysokiego poziomu ochrony wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych w
Unii Europejskiej w celu zapewnienia większej pewności prawnej, jasności i spójności.
"Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem wszystkich Europejczyków" - wynika z badań opinii
że ludzie nie zawsze czują pełną kontrolę nad swoimi danymi. Decydenci i firmy
Musimy zatem zrobić to lepiej ", powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości.
"Cieszę się, że sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego popierają Komisję
mają na celu wzmocnienie europejskich zasad ochrony danych, które obecnie sięgają 1995 r. - w wieku przedwczesnym. Silne, jasne i jednolite ramy prawne pomogą uwolnić potencjał
jednolity rynek cyfrowy oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia miejsc pracy w Europie. "
W swoich sprawozdaniach na temat wniosków Komisji dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i
Dyrektywa w sprawie sektora egzekwowania prawa Członkowie Parlamentu Europejskiego popierają
proponowane podejście pakietowe. Podkreślają potrzebę szybkiej realizacji negocjacji w sprawie obu
instrumenty w tym samym czasie.
Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, korzystając z wcześniejszych sprawozdań Parlamentu Europejskiego
takie jak raport Axela Vossa (MEMO / 11/489), wspierają cele reformy, które
są: ustanowienie kompleksowego podejścia do ochrony danych, w celu wzmocnienia prywatności w Internecie
prawa i zlikwidować obecne rozdrobnienie 27 różnych krajowych systemów ochrony danych
prawa, które są kosztowne i uciążliwe dla przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim.
Niektóre poprawki zaproponowane przez sprawozdawców Parlamentu
raporty mają na celu wzmocnienie praw jednostek, w tym prawa do bycia zapomnianym.
Oto niektóre z kluczowych punktów sprawozdań sprawozdawców:
• Konieczność zastąpienia obecnej dyrektywy z 1995 r. O ochronie danych bezpośrednio stosowaną
Regulacja. Usunięty zostanie jeden zbiór zasad dotyczących ochrony danych, obowiązujących w całej UE
niepotrzebne wymagania administracyjne dla firm i mogą oszczędzać firmy
około 2, 3 miliarda euro rocznie.
• Zasadniczo wsparcie dla wniosku Komisji dotyczącego "pojedynczego punktu kontaktowego" dla
firmy, które działają w kilku krajach UE i dla konsumentów, którzy chcą
skargę przeciwko firmie mającej siedzibę w kraju innym niż ich własny. Aby zapewnić
spójność w stosowaniu zasad UE dotyczących ochrony danych, Parlament Europejski
sprawozdawca chce stworzyć silną i niezależną agencję ochrony danych UE 2
którym powierza się podejmowanie prawnie wiążących decyzji w odniesieniu do krajowej ochrony danych
władze.
• Wsparcie dla wzmocnienia praw użytkowników: zachęcają do korzystania przez firmy
danych pseudonimicznych i anonimowych; proponują ponadto wzmocnienie
koncepcja wyraźnej zgody na legalne przetwarzanie danych przez firmy pytające o ich wykorzystanie
jasny i łatwo zrozumiały język (także w odniesieniu do polityki prywatności);
"Raport Albrechta" proponuje dalsze wzmocnienie "prawa do bycia zapomnianym" (prawo do
wymazać dane, jeśli nie ma uzasadnionych podstaw do ich zatrzymania), pytając firmy
które przekazały dane stronom trzecim bez uzasadnionej podstawy prawnej
Upewnij się, że te dane zostały faktycznie usunięte.
• Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego zgadzają się z wnioskiem Komisji Europejskiej
że przepisy UE muszą obowiązywać, jeśli przetwarzane są dane osobowe osób w UE
za granicą przez przedsiębiorstwa, które nie mają siedziby w Unii. Według
zaproponowane poprawki wystarczyłoby, aby firma dążyła do oferowania swoich towarów
lub usługi dla osób fizycznych w UE. Faktyczna płatność od konsumenta do
Firma nie musi uruchamiać stosowania przepisów o ochronie danych.
• Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego podkreślają potrzebę posiadania niezależnego obywatela
organy ochrony danych, które są dobrze wyposażone, aby skuteczniej egzekwować przepisy UE na poziomie
Dom. "Raport Albrechta" zawiera wskazówki dotyczące personelu i zasobów
te władze i z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby przyznać im grzywnę
firmy, które naruszają unijne zasady ochrony danych.
• W sprawie aktów delegowanych przewidzianych w rozporządzeniu (zwanym również "Komisją"
upełnomocnienia lub działania zapewniające, że w praktyce bardziej szczegółowe zasady są
konieczne, mogą zostać przyjęte bez przechodzenia przez długi proces legislacyjny):
Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego chce drastycznie zmniejszyć liczbę delegowanych
akty, w tym między innymi bardziej szczegółowe przepisy w tekście rozporządzenia
samo. Komisja Europejska wykazała ostatnio otwartość na takie podejście
(patrz SPEECH / 12/764).
• w sprawie dyrektywy, która będzie stosować ogólne zasady i zasady ochrony danych w odniesieniu do policji i
współpracy sądowej w sprawach karnych, sprawozdawca zgadza się z opinią Komisji
propozycja rozszerzenia zasad zarówno na krajowe, jak i transgraniczne transfery danych. The
sprawozdanie ma również na celu dalsze wzmocnienie ochrony danych poprzez wzmocnienie praw jednostek,
zapewnienie krajowym organom ochrony danych większego i bardziej zharmonizowanego egzekwowania prawa
uprawnień i zobowiązuje ich do współpracy w sprawach transgranicznych.
Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego omówi projekty sprawozdań w dniu 10 stycznia.
Komisja Europejska będzie nadal ściśle współpracować ze sprawozdawcami
Parlament Europejski i Rada wspierają Parlament i Irlandię UE
Prezydencji w ich staraniach o osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie reformy ochrony danych
do końca prezydencji irlandzkiej.
tło
W erze cyfrowej gromadzenie i przechowywanie danych osobowych są niezbędne. Dane są używane
przez wszystkie firmy - od firm ubezpieczeniowych i banków po witryny społecznościowe i wyszukiwarki.
W zglobalizowanym świecie transfer danych do państw trzecich stał się ważnym czynnikiem
życie codzienne. W Internecie nie ma granic, a dane w chmurze mogą powodować przesyłanie danych
Berlin do przetworzenia w Bostonie i przechowywany w Bangalore.
74% Europejczyków uważa, że ​​ujawnianie danych osobowych staje się coraz bardziej częścią współczesnego życia, ale w
w tym samym czasie 72% użytkowników Internetu obawia się, że oddają za dużo rzeczy osobistych
dane. Czują, że nie mają pełnej kontroli nad swoimi danymi. Zanikanie zaufania do usług online
i narzędzia hamują rozwój gospodarki cyfrowej i europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. 3
W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała kompleksową reformę UE
Zasady ochrony danych z 1995 r. Mające na celu wzmocnienie praw do prywatności w Internecie i zwiększenie europejskiej cyfryzacji
gospodarka. Wnioski Komisji aktualizują i modernizują zasady zapisane w
1995 Dyrektywa o ochronie danych, aby wprowadzić je w erę cyfrową. Zawierają one propozycję
Rozporządzenie ustanawiające ogólne ramy prawne UE w zakresie ochrony danych i wniosek w sprawie
Dyrektywa w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu zapobiegania, wykrywania,
dochodzenie lub ściganie przestępstw i powiązanych działań sądowych (IP / 12/46).
Wnioski Komisji stanowią kontynuację sprawozdania Axel Voss Parlamentu Europejskiego
(MEMO / 11/489), w którym wezwano Komisję do zreformowania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.
Prawo do ochrony danych osobowych jest wyraźnie uznane w art. 8 przepisów UE
Karta praw podstawowych i traktat lizboński. Traktat stanowi podstawę prawną dla
przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do wszystkich działań w zakresie prawa UE na mocy art
Funkcjonowanie Unii Europejskiej).