Opinia

Metadane stają się mikro-osobiste
Ponieważ elektroniczne przewodniki programowe (EPG) zaczynają wykorzystywać ulepszenia w wyszukiwaniu, prognozowaniu zachowań i przetwarzaniu rozproszonym, znaczenie metadanych - czyli danych opisujących inne dane - stanie się krytyczne. Zgodnie z Przewodnikiem programowym TDG: Przejście na skrzyżowanie: IPG staje się osobisty, ponieważ dzisiejsze EPG w siatce zmieniają się w wieloplatformowe / multisystemowe przewodniki rozrywki osobistej (PEG), forma i ilość metadanych dostarczanych przez programistów będą miały znaczny wpływ na łatwość wyszukiwania i identyfikowania przez konsumentów treści rozrywkowe."W świecie filmów wideo na żądanie w dowolnym czasie i dowolnym miejscu, w którym znajdują się miliony zasobów, metadane dotyczące tych zasobów mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia potencjalnemu użytkownikowi znalezienia czegoś interesującego do obejrzenia" - powiedział Colin Dixon, starszy analityk w The The Diffusion Group. "Równanie jest proste: im mniej metadanych dotyczących programu, tym mniej prawdopodobne jest, że program zostanie znaleziony."Według Dixona jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją dostawcy danych przewodnich, jest brak przestrzegania wspólnego standardu. W dzisiejszym świecie EPG większość danych przewodnika wykorzystuje jeden (i tylko jeden) format, który ściśle odzwierciedla dane. Kiedy pojawia się nowy typ danych (powiedzmy na żądanie), bardzo trudno jest zintegrować te nowe dane z ogólnymi doświadczeniami konsumentów. Na przykład konsumenci w większości przypadków nie mogą jednocześnie wyszukiwać zarówno treści zaprogramowanych, jak i na żądanie. Wyobraź sobie, z jakimi trudnościami spotkają się konsumenci, gdy nowe media, takie jak treści internetowe i mobilne, zaczną dostarczać treści zarówno do urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych.Dzisiejsze metadane są zwykle zorganizowane wokół trzech domen (to znaczy formatu plików, schematu lub języka), ale te trzy domeny mogą zawierać wiele indywidualnych specyfikacji, w tym PSIP, DVD-SI, ADI 2.0, VOD Metadata 1.0 i 1.1, RDF, MPEG-7, Dublin Core, TV-Anytime, EBU / P-Meta, AAF lub MXF (między innymi). Pomnóż to przez wiele sieci i wiele urządzeń wyświetlających, mówi Dixon, i staje się jasne, jak ważne staną się standaryzowane metadane.Najnowszy raport TDG na temat trendów w cyfrowym wideo, Przewodniki programowe na rozdrożu: IPG Gets Personal, oferuje analizę różnych trendów technologicznych i ekonomicznych leżących u podstaw przejścia na PEG (np. Wyszukiwanie, zachowania użytkowników końcowych, dystrybucja wieloplatformowa); wpływ PEG na reklamy wideo; znaczenie metadanych w środowisku PEG; profile wiodącego EPG i wschodzących graczy PEG; globalne prognozy dotyczące usług szerokopasmowych i tradycyjnych przystawek STB; i globalne prognozy dla licencji PEG.O grze The Diffusion Group (TDG) -The Diffusion Group jest strategiczną firmą badawczo-konsultingową zajmującą się nowymi mediami i cyfrowymi rynkami macierzystymi. Korzystając z wyjątkowej mieszanki informacji konsumenckich, konsultantów na poziomie wykonawczym i praktycznych ekspertów technicznych, tworzymy coś więcej niż tylko badania - tworzymy Intelligence in Action. TDG angażuje się w dostarczanie badań rynkowych i doradztwa strategicznego w oparciu o konserwatywne, rzeczywiste analizy i prognozy oparte na badaniach konsumenckich.Aby uzyskać więcej informacji o The Diffusion Group, odwiedź naszą stronę internetową.Poglądy wyrażane tutaj są wyłącznie poglądami autora i nie odzwierciedlają przekonań Digital Trends.