BADANIA W ŁAWKACH WSKAZUJĄ, ŻE MŁODSI DOROŚLI NAPĘDZAJĄ ROZWÓJ APLIKACJI TYPU "RIDE-HAILING" - TECHCRUNCH - CECHY - 2019

Anonim

Jeśli zastanawiasz się, która z grup demograficznych napędza użytkowanie aplikacji pochodzących z jazdy w USA, nowe badania Pew sugerują, że bardzo wielu młodych ludzi ma tutaj na nogach benzynę.

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że młodzi mają mniej dochodów do dyspozycji niż starsi dorośli; prawdopodobnie wychodzą częściej lub przynajmniej często wychodzą; i może być bardziej prawdopodobne, że będą świadomi i wygodnie korzystać z usług cyfrowych w porównaniu do niektórych starszych wersji.

Badanie Pew bardziej ogólnie bada świadomość i podejście do tak zwanej gospodarki dzielenia się, a także przygląda się innym przykładom, takim jak udostępnianie w domu (za pośrednictwem Airbnb) i finansowanie społecznościowe. Ale naukowcy twierdzą, że znaleźli wyraźną różnicę w popularności wśród użytkowników Uber, Lyft i innych wśród młodych ludzi w porównaniu z innymi usługami gospodarki opartej na współdzielonej gospodarce.

Według badań mediana wieku aplikacji na jazdę w USA wynosi 33, a osoby w wieku 18-29 lat siedem razy częściej korzystają z tych usług w porównaniu z osobami w wieku 65 lat i powyżej (28 procent, a tylko cztery na cent).

Jak można się spodziewać: młodzi ludzie mieszkający na obszarach miejskich są ciężkimi użytkownikami dzielenia się jazdą. Podobnie jak osoby o stosunkowo wysokich dochodach i wykształceniu.

Nic dziwnego, że "rewolucja" dzielenia się jazdami jest o wiele mniej fascynująca dla osób mieszkających na obszarach wiejskich - bez wątpienia dlatego, że znacznie mniej Uberów prowadzi handel na drogach krajowych.

Jeśli chodzi o powszechną absorpcję platform współdzielonych / na żądanie, Pew stwierdził, że znaczna większość (72 procent) dorosłych Amerykanów skorzystała z co najmniej jednej z 11 różnych usług udostępnionych / na żądanie, które uczestnicy uwzględnili w swoich pytaniach. Podczas gdy około jeden na pięciu Amerykanów skorzystało z czterech lub więcej z tych usług, a siedem procent skorzystało z sześciu lub więcej.

Pew mówi, że w badaniu ankietowym wzięło udział ponad 4, 7 tys. Amerykańskich dorosłych w grudniu zeszłego roku.

Aplikacje jeżdżące na gapę są w rzeczywistości tylko szóstą najbardziej popularną usługą na tej liście. Podczas pracy we wspólnym biurze jest dziewiąta, a zatrudnienie kogoś do zadania / zadania jest dziesiąte. Krótkoterminowe ubrania lub dzierżawa produktów sprowadza się na sam dół listy, przy czym tylko dwa procent Amerykanów uczestniczy w tego typu dzieleniu się.

Pew skupia swoją uwagę głównie w badaniu trzech konkretnych typów platform "nowej gospodarki cyfrowej": aplikacje typu "ride-hailing", usługi udostępniania domu i strony crowdfundingowe.

Tutaj okazało się, że prawie jedna trzecia (28 procent) dorosłych Amerykanów nie korzystała z żadnej z tych głównych platform udostępniania / na żądanie.

Zauważa się, że duża część nie jest całkowicie obeznana z tego typu usługami - mówiąc, 61 procent Amerykanów nigdy nie słyszało o "crowdfundingu"; 73 procent nie zna terminu "gospodarka dzielenia się"; a 89 procent nie wie, co to jest "gig economy". Ponownie, być może nie jest to zbyt zaskakujące, biorąc pod uwagę wełnistość wokół niektórych z tych koncepcji.

Na stronie, na której jeździł konno, wyniki Pew'a wskazują, że 15 procent dorosłych Amerykanów skorzystało z aplikacji zachęcającej do jazdy, a trzy procent twierdzi, że używa tych aplikacji codziennie lub co tydzień.

Spośród tych Amerykanów, którzy wykorzystują jazdę na powitanie, Pew stwierdził, że postawy są zdecydowanie pozytywne w stosunku do usług, z czego 86 procent twierdzi, że czuje, że oszczędza im czasu i stresu, a 80 procent uważa, że ​​oferuje dobre miejsca pracy tym, którzy chcą elastycznej pracy. godziny.

Świadomość debat o przestępstwach związanych z jazdą jest również bardzo duża wśród użytkowników tych aplikacji, zgodnie z ustaleniami Pew - jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę strategie takie jak Uber, aby wykorzystać duże bazy użytkowników jako armie lobbingowe w ich imieniu.

Naukowcy odkryli, że 85 procent użytkowników korzystających z aplikacji zachęcających do jazdy słyszało coś na temat debat, a 48 procent dorosłych Amerykanów ogólnie.

Podczas gdy duża część (42%) Amerykanów, którzy śledzili ruchliwą debatę regulacyjną, uważa, że ​​te usługi nie powinny podlegać regulacji w taki sam sposób, jak w przypadku istniejących firm taksówkarskich. W szczególności wśród użytkowników korzystających z jazdy staje się to niewielka większość (57%).

Jednak badanie wykazało również pewne silne przekonania wśród dorosłych Amerykanów dotyczące tego, gdzie powinny leżeć obowiązki związane z bezpieczeństwem.

Tak więc, podczas gdy niewielka większość (58%) użytkowników aplikacji korzystających z jazdy postrzega usługi jako firmy zajmujące się oprogramowaniem, które łączą ludzi, którzy chcą jeździć z niezależnymi kontrahentami (zamiast samych firm transportowych), większa większość (68%) uważa że kierowcy i usługi ponoszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia kierowców. Podczas gdy ponad jedna piąta (23 procent) uważa, że ​​to powinna być wyłączna odpowiedzialność usług.

Inne wnioski z badań wskazują, że 11 procent dorosłych Amerykanów korzystało z witryny do udostępniania w domu, chociaż tutaj zastosowanie przekręca się starsze niż w przypadku usług związanych z jazdą - prawdopodobnie z powodu wyższych kosztów związanych z korzystaniem z tych usług jako płacącego klienta, oraz fakt, że właściciele domów prawdopodobnie będą starszymi osobami dorosłymi.

Pew stwierdził, że średni wiek użytkowników domowych w Stanach Zjednoczonych wynosi 42, a Amerykanie w wieku od 35 do 44 lat prawie dwukrotnie częściej korzystali z tych usług w porównaniu z osobami w wieku od 18 do 24 lat.

Na froncie crowdfundingowym Pew odkrył, że około jedna piąta dorosłych Amerykanów przyczyniła się do projektu pozyskiwania funduszy na stronach takich jak Kickstarter i GoFundMe, podczas gdy tylko trzy procent Amerykanów stworzyło własny projekt pozyskiwania funduszy.

Możesz przeczytać pełne badanie Pew.