POKAŻ SWOJEMU SZEFOWI, CO ROBIŁEŚ PRZEZ CAŁY DZIEŃ Z IDIDWORK - TECHCRUNCH - CECHY - 2019

Anonim

Kolejne uruchomienie Y Combinator, ididwork, ogłosiło wczoraj jego uruchomienie. Krótko mówiąc, usługa internetowa umożliwia pracownikom prowadzenie rejestru ukończonych zadań. Pracownicy mogą następnie przesłać do kierownika raport tygodniowy lub miesięczny w formie wykresu, wykresu lub prostego podsumowania i otrzymywać informacje zwrotne za pośrednictwem systemu. Usługa jest przeznaczona do prowadzenia ocen wydajności, eliminując potrzebę spotkań statusowych i umożliwiając ocenę pracowników na podstawie konkretnych informacji, a nie wyświetleń menedżera.

To, co odróżnia usługę od wielu platform monitorowania wydajności, oznacza, że ​​menedżerowie nie muszą brać w tym udziału. Został zaprojektowany tak, aby był przydatny wyłącznie z perspektywy pracownika, pozwalając mu śledzić postępy i analizować trendy w czasie. Usługa nie musi służyć przedsiębiorstwu, ale może rozprzestrzeniać się wśród poszczególnych użytkowników. Pracownicy mogą decydować o przekazywaniu podziałów wydajności menedżerom, którzy następnie mają możliwość przyłączenia się do sieci. Jest oczywisty wirusowy aspekt usługi, który może sprawić, że będzie on działał, ale zależy to od tego, w jakim stopniu pracownicy uważają, że rejestruje on swoje własne postępy i jak bardzo może to być informacyjne.

Pomysł wydaje się prosty, ale rozwiązuje duży problem: trudno jest ocenić wydajność w dużych firmach. W przeglądzie pracowników menedżerowie często nie mają wielkiego pojęcia o tym, co zrobił pracownik, co prowadzi do osądu opartego na zachowaniach, które wydają się produktywne; jak pozostawanie codziennie późno lub wysyłanie wiadomości firmowych o trzeciej nad ranem. Daje także pracownikom pojęcie o tym, nad czym pracują ich współpracownicy dzięki kanałowi informacyjnemu, eliminując potrzebę spotkań statusowych.

Jeśli chodzi o konkurencję, istnieje wiele podobnych usług, ale niewiele takich, które stosują ten sam model. Istnieją usługi rejestrowania pracy, ale koncentrują się one na rozliczanych godzinach, a istnieje wiele platform oceny wydajności, ale te docelowe działy HR, a nie poszczególni pracownicy. 37 BackPack Signals ma pewne podobieństwa, ale jest bardziej odpowiedni do koordynowania operacji w grupie niż śledzenia indywidualnej wydajności.

Założyciele planują ostatecznie obciążyć pracodawców po uruchomieniu usługi, pozwalając początkującym użytkownikom na dalsze korzystanie z niej bezpłatnie. Aby rozszerzyć, plany usług dotyczące integracji widgetów pulpitu i dostosowywania wykresów awaryjnych wydajności w odległej przyszłości.

Założyciele ididwork wcześniej założyli Expensr, który został kupiony przez MyStrands. Wcześniej pracowali w dużych firmach konsultingowych, skąd czerpali pomysł na swój najnowszy projekt.

Informacje o CrunchBase

wykonałem pracę

Informacje dostarczane przez CrunchBase